Zorg en welzijn - A

           
Lessentabel

ZORG EN WELZIJN 3e jaar 4e jaar
artistieke vorming 1 1
Frans 2 2
godsdienst 2 2
informatica 1 1
leerlab samenleven 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
MAVO talen-cluster* 6 6
MAVO STEM-cluster** 2 2
zorg en welzijn: 15 16

- gezondheid en welzijn

- indirecte zorg - maaltijdzorg

- indirecte zorg - linnenzorg en interieurzorg

- (ped)agogisch handelen

- projectwerking 

 

 
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

•    basiscompetenties ontwikkelen in zorg en welzijn
•    het gericht zorg dragen voor zichzelf en eigen omgeving
•    het inoefenen van diverse taken die belangrijk zijn in het dagelijkse leven: maaltijd bereiden, boodschappen doen, linnenzorg...
•    de ontwikkeling van de mens
•    basisinzicht in anatomie en fysiologie
•    het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden
•    het kennismaken met verschillende doelgroepen: kinderen en volwassenen
•    praktijkgericht leren (projecten en stage)

Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo
 

* maatschappelijke vorming en Nederlands

** maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen en wiskunde