Bedrijf en organisatie - D/A

           
Lessentabel

BEDRIJF EN ORGANISATIE 3e jaar 4e jaar
aardrijkskunde 1 1
actualiteit 1 1
artistieke vorming 0 1

bedrijfseconomie

- organisatie en boekhoudkundig beheer

- personeelsbeheer

- logistiek en transport

9 9
Duits 0 1
Engels 2 2
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 1 0
leerlab leren 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
projectuur 0 1
wiskunde 3 3
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

•    een goede theoretische basis met praktische aspecten
•    administratieve verwerking van bedrijfsdocumenten
•    registratie van commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding (manueel en digitaal)
•    toepassen van rekenvaardigheden en van verschillende informaticapakketten
•    omgaan met personeelszaken (HR)
•    verkennen van de handelswereld via internet, bedrijfsbezoeken en projecten
•    vlot communiceren in vreemde talen (Frans, Engels, Duits)

Wat kan je verder studeren?
•    specifiek aanbod professionele bacheloropleidingen 
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo