Bedrijf en organisatie - D/A

           
Lessentabel

BEDRIJF EN ORGANISATIE 3e jaar 4e jaar
(2022-2023)
aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 0 1
bedrijfseconomie 9 9
Duits 0 1
Engels 3 3
FLEX* 1 0
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke en economische vorming 0 1
natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
wiskunde 3 3
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

•    een goede theoretische basis met praktische aspecten
•    administratieve verwerking van bedrijfsdocumenten
•    registratie van commerciële en financiële verrichtingen in een dubbele boekhouding (manueel en digitaal)
•    toepassen van rekenvaardigheden en van verschillende informaticapakketten
•    omgaan met personeelszaken (HR)
•    verkennen van de handelswereld via internet, bedrijfsbezoeken en projecten
•    vlot communiceren in vreemde talen (Frans, Engels, Duits)

Wat kan je verder studeren?
•    specifiek aanbod professionele bacheloropleidingen 
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo

     

* FLEX: remediëring en differentiatie voor specifieke vakken

De lessentabel voor het 4e jaar gaat in op 01/09/2022