ZORG VOOR LEERLINGEN

Zorg op onze school

Zorg

Dit schema in woord : klik hier

 

Leerlingenbegeleiding

Je goed in je vel voelen, is belangrijk om het goed te kunnen doen op school.

Elk kind of jongere op school is meer dan een leerling. Hij leeft en leert ook in andere situaties: het gezin, de vrienden, de -jeugdbeweging, sportvereniging, media .. Hij brengt al zijn ervaringen mee naar school en dit merken we op.

De problemen kunnen buiten jezelf gelegen zijn, zoals pesterijen of conflicten met klasgenoten, of ze kunnen deel van jezelf zijn, zoals faalangst of gevoelens van depressie, of misschien lig je met jezelf in de knoop? Wie ’s morgens thuis vertrekt na een ruzie kan deugd hebben aan een luisterend oor vooraleer naar het leslokaal te gaan. Ben je nieuw op school? Wij tonen je graag de weg.

De leerlingenbegeleiding wil in dit alles een hulp zijn. Wij willen op een laagdrempelige manier een luisterend oor zijn, geschikte hulp bieden of doorverwijzen naar andere, meer gespecialiseerde hulp. Ons doel is alle leerlingen in een veilige omgeving laten (op)groeien.

Studiebegeleiding

Je kan moeilijk inschatten wat nu echt belangrijk is en daarom schrijf je de cursus volledig over. Je denkt dat je alles goed geleerd hebt en toch haal je niet de cijfers die je verwacht had. Je steekt tijd in het studeren, maar je ondervindt dat het niet loont. Dit is vervelend en demotiveert jou. Op zo een moment, kan het handig zijn om eens langs te gaan bij de studiecoach om je studiemethode te bespreken.

Samen met de studiecoach ga je aan de slag:

  • Samen met de studiecoach ga je aan de slag:
  • hoe maak ik samenvattingen en schema’s?
  • hoe lees ik mijn toetsvragen en hoe begin ik aan het antwoord?
  • hoe leer ik voor vreemde talen, geschiedenis, wiskunde, wetenschappen …?
  • hoe maak ik een studieplanning die haalbaar is om mijn examens voor te bereiden?

Studieloopbaanbegeleiding

Als school maken we ons sterk dat je goed begeleid wordt doorheen je verdere studieloopbaan.
Tijdens de open campus maak je kennis met onze studierichtingen van het derde jaar. Elke studierichting wordt toegelicht door enthousiaste vakleerkrachten. Materiaal en foto’s liggen ter inzage in het inlooplokaal dat op elk moment kan bezocht worden.

Bij je keuze naar de derde graad krijg je per klas de nodige informatie. Een coördinator neemt dit ter harte. Je ouders worden geïnformeerd tijdens een infoavond. Op dit moment staan onze vakleerkrachten van de specifieke richting je ook graag te woord. Ook de leerkrachten van het zevende jaar wijden je graag in onze specialisatiejaren in. Het CLB kan je tijdens het schooljaar aanspreken met je vragen.

De overgang van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs (professionele bachelor of master) onderbouwen we door het gps-programma. GPS staat voor geïnformeerd op pad na het secundair onderwijs. Je klassenleraars, het CLB, oud-leerlingen, ouders en hun beroep … maken deel uit van dit project.

We bieden jullie, onze leerlingen, van het zesde en zevende jaar bso ook nog een uniek project aan nl. de schoolverlatersmarkt. Hierop verwelkomen we hogescholen (SENSE en HBO5 opleidingen), CM, CLB …

Pesten

Uiteraard wordt pesten op onze school niet getolereerd. Tijdens de lessen en activiteiten werken we aan het zich goed voelen in je vel en aan het welbevinden van onze leerlingen op school. We beseffen natuurlijk ook dat het pesten toch af en toe de kop kan opsteken.

De klas- of vakleerkrachten zijn op dat moment het eerste aanspreekpunt. Zij dragen samen met de sfeerverantwoordelijken van de klas samen zorg voor een positief klasklimaat.

Krijgen we een melding, dan spelen we hier zo vlug mogelijk op in door in overleg met de gepeste de aanpak te bespreken. We benoemen het pesten en de pestkoppen en de meelopers worden op hun verantwoordelijkheid gewezen Dit kan door een klasgesprek of door een meer individuele aanpak.

Een belangrijke boodschap aan leerlingen en ouders: breng ons onmiddellijk op de hoogte als het op school niet meer goed lijkt te lopen. Samen kunnen we veel.

Middelengebruik

Als we spreken over middelen, dan verstaan we hieronder roken, alcohol, medicatie, energydrinks, gaming, gokken, wiet …
Het gebruik van middelen en de mogelijke gevolgen zijn geen schoolproblemen, maar wel maatschappelijke problemen die niet ophouden aan de schoolpoort. De school moet jongeren hiermee leren omgaan.

Waarom gebruiken jongeren? Uit nieuwsgierigheid, voor het plezier, om in de groep aanvaard te worden, om de stress aan te kunnen, om te ontsnappen aan verveling en eenzaamheid, om het gedrag van volwassenen (bv. bij alcohol) te imiteren … Anderzijds hebben jongeren de behoefte om hun grenzen te verleggen, te experimenteren met nieuwe vormen van gedrag, normen en waarden.

Doorheen de verschillende schooljaren werken we tijdens de lessen en projecten preventief aan middelengebruik. We hebben in samenwerking met het CLB een stappenplan opgesteld dat ons in verschillende situatie helpt om goed op te treden. Voor de begeleiding werken we nauw samen met externen.

Zie schoolreglement