INSCHRIJVINGEN OP DE CAMPUS


SintMaartenCampusEen goede schoolkeuze maken is niet altijd eenvoudig. Voor vele basisschoolverlaters én hun ouders is het niet altijd even duidelijk. We willen jullie daar dan ook bij helpen en informeren, zodat de keuze die jullie maken ook meteen de juiste keuze kan zijn.
Inschrijven in de Sint-Maarten Middenschool verloopt in verschillende stappen. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke info is vooraleer er gekozen kan worden. Wanneer de schoolkeuze gemaakt is, moet je binnen het studieaanbod kiezen voor 1A of 1B. 

Huidig schooljaar

Neem contact met de directie van de Middenschool (voor de eerste graad) of van de Bovenschool (voor de tweede en de derde graad). Zij helpen u graag verder.

De contactgegevens kan je onderaan deze pagina vinden.

 

Schooljaar 2020 - 2021

Inschrijven in het eerste jaar A en B :
 

Voor het schooljaar 2020-2021 gebeuren de inschrijvingen voor het eerste leerjaar A en B digitaal. D.w.z. dat u zich als ouder moet registreren op een digitaal platform. Vanaf dit schooljaar schrijven ook de scholen van Sint-Niklaas en Temse digitaal in via hetzelfde platform. Van daaruit doet u de aanmelding voor de school van uw keuze. De juiste praktische info hierover wordt gegeven in dit filmpje.

Het is belangrijk om de correcte timing van de inschrijvingsprocedure goed te kennen én te volgen. We zetten graag alles even op een rijtje.

 1. AANMELDEN:
   
  • Tussen 30 maart 2020 en 24 april 2020 kan u uw kind digitaal aanmelden bij de school van uw keuze. U maakt de keuze tussen 1A of 1B. U kan verschillende scholen opgeven (een 1e keuze, een 2e keuze, ….).
    
  • Tussen 25 april 2020 en 5 mei 2020 worden de plaatsen toegewezen (door het digitaal softwaresysteem). Hierbij wordt rekening gehouden met de voorrangsgroepen (*) (broers en zussen, kinderen van personeel) en de school van uw 1e keuze. In die periode is het digitaal systeem afgesloten en kan u niet meer aanmelden!
    
  • Op 6 mei 2020 krijgt u een bericht over de u toegewezen school.
    
  • Vanaf 11 mei 2020 tot 3 juni 2020 kan u uw schoolticket verzilveren.

   UPDATE 6 MEI :

   Al wie op 6 mei een bevestigende mail kreeg, moet nog op school langskomen om de inschrijving te verzilveren. De bevestiging dient te gebeuren door het plaatsen van een handtekening op het inschrijvingsformulier. Oorspronkelijk was door ons voorzien om vanaf 11 mei de ouders te laten langskomen op school, maar de corona-maatregelen stellen dat wij geen ouders op school mogen ontvangen. Alle verdere afspraken ivm verzilvering van het ticket zullen via mail/post gecommuniceerd worden.
    
  • Vanaf 8 juni 2020 starten de “vrije (= nog niet digitaal aangemelde) inschrijvingen”. LET OP: mogelijks komen deze inschrijvingen achteraan op de wachtlijst! Vanaf dan telt immers de chronologie! Deze aanmeldingen moeten gebeuren via een online formulier. Je kan dit formulier hier vinden.
    
 2. VOLTOOIEN:
  • Wanneer uw kind het eindrapport van de basisschool heeft (eind juni), moet de aanmelding omgezet worden in een definitieve inschrijving waarbij u de definitieve studiekeuze moet opgeven. Hoe dit zal verlopen, wordt later meegedeeld (post/mail).

    

(*) Lees hier de wettelijke bepalingen rond de voorrangsgroepen.

 

Vrije inschrijvingen : Vanaf 8 juni om 9.00u

Op 8 juni om 9 uur starten de vrije inschrijvingen, zowel voor 1A en 1B als voor de hogere jaren.

Dit zal nog steeds niet fysiek kunnen verlopen. Een leerling zal zich niet op school zelf kunnen inschrijven. Voor de vrije inschrijvingen voorziet de campus een digitaal formulier dat ouders moeten invullen. Dit wordt, na invullen door de ouder, verstuurd naar de school met een druk op de verzendknop.
De digitale formulieren (eerste jaar, tweede jaar en jaren op de Bovenschool) zullen hier beschikbaar zijn vanaf 8 juni om 9 uur. Vanaf dan (en pas vanaf dan) kunnen ouders het invullen.
 
Het principe van chronologie is van toepassing. Dit wil zeggen: eerst is eerst. Het tijdstip dat het formulier toekomt in de mailbox van de school geldt als tijdstip van aanvraag. Wanneer er onvoldoende plaatsen beschikbaar zijn in de gekozen richting zullen de vrije plaatsen volgens chronologie toegewezen worden. Een ouder/begeleider krijgt hierover zo snel mogelijk bericht van de school.

 • Voor aanmeldingen voor het eerste jaar A of B is dit maximum 4 werkdagen na het indienen van het formulier.
   
 • Aanmeldingen voor alle andere jaren zijn standaard aanmeldingen onder opschortende voorwaarde "volle school". Huidige campusleerlingen hebben immers voorrang en krijgen tot en met 3 juli de tijd om hun studiekeuze voor volgend schooljaar aan de school bekend te maken. Tot dan zullen de aanmeldingen dus op de wachtlijst blijven staan. Deze ouder(s) / begeleider(s) worden dus vanaf 3 juli op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

 
In tegenstelling tot de eerste aanmeldingsperiode kan je als ouder nu wel van verschillende scholen een formulier invullen.
 
Het heeft GEEN zin om aan de poort van de school te gaan staan op 8 juni om 9 uur (of vroeger). De school telefonisch contacteren wordt enkel aangeraden aan personen die het formulier om een bepaalde reden niet kunnen invullen (geen toegang internet, taal, ...) en geen hulp vinden. Wanneer je de school opbelt zal de medewerker van de school ook het digitaal formulier erbij nemen en dit via de telefoon invullen met de ouder. Het tijdstip van verzenden van het formulier door de medewerker van de school geldt dan als tijdstip voor de chronologie, niet het tijdstip van telefoneren.

Voor alle duidelijkheid : Deze regeling is NIET van toepassing voor alle huidige campus-leerlingen. Zij worden beschouwd als eigen leerlingen en zijn automatisch ingeschreven voor het volgende schooljaar wanneer ze op het einde van het schooljaar hun studiekeuze aan de school bekend maken.