INSCHRIJVINGEN OP DE CAMPUS


SintMaartenCampusEen goede schoolkeuze maken is niet altijd eenvoudig. Voor vele basisschoolverlaters én hun ouders is het niet altijd even duidelijk. We willen jullie daar dan ook bij helpen en informeren, zodat de keuze die jullie maken ook meteen de juiste keuze kan zijn.
Inschrijven in de Sint-Maarten Middenschool verloopt in verschillende stappen. Wij vinden het belangrijk dat er duidelijke info is vooraleer er gekozen kan worden. Wanneer de schoolkeuze gemaakt is, moet je binnen het studieaanbod kiezen voor 1A of 1B. 

Huidig schooljaar

Neem contact met de directie van de Middenschool (voor de eerste graad) of van de Bovenschool (voor de tweede en de derde graad). Zij helpen u graag verder.

De contactgegevens kan je onderaan deze pagina vinden.

 

Schooljaar 2022 - 2023

 

INSCHRIJVEN IN HET 1E JAAR A EN B:

 

Voor het schooljaar 2022-2023 gebeuren de inschrijvingen voor het eerste leerjaar A en B digitaal. D.w.z. dat u zich als ouder moet registreren op een digitaal platform. Net zoals vorig schooljaar schrijven ook de scholen van Sint-Niklaas en Temse digitaal in via hetzelfde platform. Van daaruit doet u de aanmelding voor de school van uw keuze.

Via onderstaande afbeelding kan je de informatiebrochure downloaden.

Brochure inschrijvingen


Het is belangrijk om de correcte timing van de inschrijvingsprocedure goed te kennen én te volgen. We zetten graag alles even op een rijtje.

1.    AANMELDEN:

 • Tussen 28 maart 2022 en 22 april 2022 kan u uw kind digitaal aanmelden bij de school van uw keuze. U maakt de keuze tussen 1A of 1B. U kan verschillende scholen opgeven (een 1e keuze, een 2e keuze, ….). Volgorde van aanmelden speelt hierbij absoluut geen rol. 

  Bekijk onderstaand filmpje voor meer informatie.
   

  Meld je kind digitaal aan via onderstaande link

  Eerste jaar

 • Tussen 23 april 2022 en 3 mei 2022 worden de plaatsen toegewezen (door het digitaal softwaresysteem). Hierbij wordt rekening gehouden met de voorrangsgroepen (broers en zussen, kinderen van personeel) en de school van uw 1e keuze. In die periode is het digitaal systeem afgesloten en kan u niet meer aanmelden!
   
 • Op 4 mei 2022 krijgt u een bericht over de u toegewezen school.
   
 • Vanaf 7 mei 2022 tot 1 juni 2022 moet u uw schoolticket verzilveren. Dit verloopt digitaal.
  Ouders van kinderen die een plaats hebben toegewezen gekregen, krijgen op 7 mei een mail met daarin verdere instructies.

  Kinderen die op de wachtlijst staan, worden door ons gecontacteerd van zodra er een plekje beschikbaar is voor hen.

 • Vanaf 2 juni 2022 starten de “vrije (= nog niet digitaal aangemelde) inschrijvingen”. LET OP: Deze inschrijvingen komen achteraan op de wachtlijst! Vanaf dan telt immers de chronologie!
   


2.    VOLTOOIEN: 

Wanneer uw kind het eindrapport van de basisschool heeft (eind juni), moet de aanmelding omgezet worden in een definitieve inschrijving. Op dat moment vernemen we graag de definitieve keuze die uw kind maakt. U krijgt dan ook alle startinfo voor het komende schooljaar. 

De voltooiingen gebeuren in fysieke vorm. U zal hiervoor dus naar school moeten komen. Dit kan op 2 momenten:

 • vrijdag 1 juli van 14u tot 20u
 • Zaterdag 2 juli van 9u tot 12u

Hiervoor zal een afspraak geboekt moeten worden. 

Meer info volgt later.

 

INSCHRIJVEN IN 2E TOT 7E JAAR:
 

Inschrijven 2de jaar - Middenschool

De inschrijvingen starten vrijdag 22 april om 14u.

 • De huidige leerlingen van het 1ste jaar krijgen tot 1 juli de tijd om hun studiekeuze voor volgend schooljaar kenbaar te maken en hebben voorrang. Dit gebeurt op het einde van het schooljaar bij het oudercontact.
  Nieuwe inschrijvingen voor 2A/2B komen dus op de wachtlijst te staan. Op 2 juli nemen wij met u telefonisch contact op om mee te delen of er al dan niet plaats is voor uw kind in de gekozen richting. 
 • Bij inschrijvingen voor het 2de jaar is de chronologie van tel.
 • Nieuwe inschrijvingen kunnen nooit gebruik maken van voorrangsregels (zoals broers-zus, kind van personeel, ...). Iedereen schrijft dus in via onderstaande knop.

 

Tweede jaar   

 

Inschrijven 3de tot 7de jaar - Bovenschool

Vanaf 22 april 2022 om 14u kan je inschrijven voor het derde tot en met het zevende jaar op de Bovenschool voor het schooljaar 2022-2023.

Vul het formulier volledig in en hou rekening met onderstaande aandachtspunten:

 • Onze school zit automatisch met een leerlingenstop, dus uw zoon/dochter komt op de wachtlijst te staan. U krijgt hierover een mail na het invullen van het formulier en we nemen ook telefonisch contact op met u om de procedure persoonlijk toe te lichten.
 • De volgorde van inschrijvingen is belangrijk aangezien we met die wachtlijst werken. Onze eigen leerlingen maken aan het einde van het schooljaar hun studiekeuze bekend en daarna nemen we de wachtlijst erbij voor de inschrijvingen van nieuwe leerlingen.
 • Broers of zussen van leerlingen die al op onze school zitten en die niet op de Middenschool zitten, krijgen geen voorrang. Ook zij moeten zich dus aanmelden via onderstaande knop.

Bovenschool

 

Leerlingen uit het huidige 1e en 2e jaar van de Middenschool, worden als “eigen leerlingen” beschouwd en hebben voorrang bij inschrijving naar het 2de jaar in de Middenschool of 3de jaar in de Bovenschool voor 2022 – 2023! Zij moeten zich niet opnieuw inschrijven. Dit gebeurt op het einde van het schooljaar.

Alle aanmeldingen worden geregistreerd. Pas wanneer alle “eigen leerlingen” hun school- en studiekeuze hebben gemaakt, kan bekeken worden of er nog plaats is.

Een inschrijving is pas definitief indien alle nodige attesten om aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen binnengebracht zijn op de school. 

Voor meer informatie neemt u best contact op met de school (contactgegevens staan onderaan deze pagina). Zij verstrekken u de juiste inschrijf-info.