OVER DE BOVENSCHOOL

Wie is wie?

Raad van Bestuur
 
Peter Lambers
Voorzitter
 
Beroepscommissie Peter Lambers  

Directieteam
 

 

Ingrid Ghys
Stijn Damen
Ann Vermeulen

Dagelijkse schoolleiding

 
Technisch Adviseur
Coödinator
Anja De Roeck
 
 
Preventieadviseur
Facilitair diensthoofd
Ellen Ruythooren
 
 
Coördinatoren

 
Katrien Temmerman
Katrien Pintens
Sarah Andries
Chris Van Haevere
 
Leerlingenbegeleiders
 
Cindy Foubert
Els Schelfhout
Wouter Van Geyte
 
Leercoaches
 

Kelly Boodts
Eline De Belder
Laura Elegeert
 

 
Verantwoordelijke 
Europese projecten
Katrien Pintens
 
 
ICT-coördinator Robby Roelandt  
Verantwoordelijke
Smartschool
Chris Van Haevere
 
 
Verantwoordelijke
leerlingensecretariaat
Kristel Van Nespen
 
 
Verantwoordelijke
personeelsdienst
Thomas De Loose
 
 
Verantwoordelijke 
boekhouding

Nathalie Wauman

 
Over de bovenschool

Leerlingenraad

Op onze school is er een leerlingenraad waar leerlingen op eigen initiatief bij kunnen aansluiten. We streven naar een evenwichtige vertegenwoordiging uit alle jaren, alle onderwijsvormen en alle richtingen maar verplichten de klassen niet om een afvaardiging te sturen. De leerlingenraad heeft een voorzitter, een ondervoorzitter en een kernteam. Deze functies worden jaarlijks democratisch verkozen. Wat doet de leerlingenraad? - Signaleren van moeilijkheden of problemen binnen de school. - Adviseren over bepaalde thema’s. Zowel op initiatief van de leerlingenraad als op vraag van de directie. - Informatie vragen aan de schoolraad of het schoolbestuur. - Informeren van de andere leerlingen over hun standpunten en de ruime werking. - Activiteiten organiseren om het schoolklimaat te optimaliseren. - Acties opzetten om uitdagingen aan te pakken. - ... De leerlingenraad wordt begeleid door leerkrachten en de adjunct-directeur. In het eerste trimester is er een startmoment waarop taken en doelstellingen worden vastgelegd en een jaarplanning wordt uitgewerkt. Vanuit de leerlingenraad worden leden naar de Vlaamse scholierenkoepel en de schoolraad afgevaardigd. De leerlingen die hun klas(groep) vertegenwoordigd willen zien, moeten in het begin van het schooljaar een kandidaat kiezen uit de klas(groep). Als er maar één kandidaat is, is die de afgevaardigde voor de klas. Meerdere kandidaten per klas zijn mogelijk (maximum 4). De na(a)m(/en) van de vertegenwoordiger(s) word(t/en) doorgegeven aan de verantwoordelijke leerkrachten van de leerlingenraad. Let wel: we kiezen voor een leerlingenraad die enthousiast “mee-school-wil-maken”. Een klas(groep) die de leerlingenraad overbodig vindt, hoeft dus geen vertegenwoordiger af te vaardigen. Vooral bij een positieve ingesteldheid is de leerlingenraad een verrijking van het schoolleven. De leerlingenraad wil immers aan de leerlingen vragen wat hen in de school beroert, kwelt, geestdriftig maakt en wat hieraan samen kan gedaan worden... Je kan de leerlingenraad bereiken via Smartschool.

Ouderraad

De ouderraad wil op een opbouwende wijze participeren aan het schoolleven. Zij wil voor alle ouders als aanspreekpunt fungeren. Zij organiseert infomomenten en activiteiten voor de ouders van de leerlingen en ondersteunt allerlei initiatieven van de school. Bij het begin van het schooljaar nodigt de ouderraad alle ouders uit om zich lid te maken en de vereniging maakt de modaliteiten bekend op welke wijze men verkozen wordt. De verslagen van de ouderraad vind je terug op de website van onze school. Je kan hen bereiken op het volgende mailadres: ouderraad.bs@sintmaartencampus.be.