Biotechnologische STEM-wetenschappen - D

           
Lessentabel

BIOTECHNOLOGISCHE

STEM-WETENSCHAPPEN

3e jaar 4e jaar
(2022-2023)
aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 0 1

biotechnische wetenschappen

- biologie

- STEM-projecten

- chemie

- fysica

10 11
Engels 2 2
FLEX* 1 0
Frans 3 3
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke en economische vorming 0 1
Nederlands 4 4
wiskunde 5 5
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?


•    oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica via STEM-projecten
•    ontwikkelen van natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden
•    vaardigheden in labo en practica
•    uitgebreid pakket wiskunde


Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting


Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo 

* FLEX: remediëring en differentiatie voor specifieke vakken

De lessentabel voor het 4e jaar gaat in op 01/09/2022