Biotechnologische STEM-wetenschappen - D

           
Lessentabel

BIOTECHNOLOGISCHE

STEM-WETENSCHAPPEN

3e jaar 4e jaar
aardrijkskunde 1 1
actualiteit 1 0
artistieke vorming 0 1

biologie

2 3
chemie 3 3
Engels 2 2
Frans 3 3
fysica 3 3
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 1 0
leerlab leren 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke en economische vorming 0 1
Nederlands 4 4
STEM-projecten 2 2
wiskunde 4 5
TOTAAL 32 33

Wat leer je in deze studierichting?


•    oplossen van problemen in biotechnologie, biologie, chemie en fysica via STEM-projecten
•    ontwikkelen van natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden
•    vaardigheden in labo en practica
•    uitgebreid pakket wiskunde


Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting


Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo