Economische wetenschappen - D

           
Lessentabel

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 3e jaar 4e jaar
aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 0 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Duits* 1/0 1
economie 4 4
Engels** 3/2 2
Frans

4

4
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
informatica 1 0
leerlab leren 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke en economische vorming 0 1
Nederlands 4 4
verdieping informatica*** 0/1 0
wiskunde**** 4/5 5
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?


•    een sterke theoretische basis economie
•    opvolging van de (economische) actualiteit
•    kennismaking met kleine en grote bedrijven
•    communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits, enkel in ECW1)
•    sterk wiskundig pakket met verdieping van de wiskundige vaardigheden (in ECW2)
•    logisch nadenken en kritisch redeneren

Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je later uitoefenen?
•    surf aar www.vdab.be/beroepeninfo 

Als je kiest voor de richting economische wetenschappen maak je ook de keuze voor economische wetenschappen 1 of 2

* Economische wetenschappen 1 - 1u Duits, Economische wetenschappen 2 - 0u Duits
** Economische wetenschappen 1 - 3u Engels, Economische wetenschappen 2 - 2u Engels
*** Economische wetenschappen 1 - 0u verdieping informatica, Economische wetenschappen 2 - 1u verdieping informatica
**** Economische wetenschappen 1 - 4u wiskunde, Economische wetenschappen 2 - 5u wiskunde