Economische wetenschappen - D

           
Lessentabel

ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN 3e jaar 4e jaar
(2022-2023)
 
aardrijkskunde 1 1  
artistieke vorming 0 1  
biologie 1 1  
chemie 1 1  
Duits 0 1  
economie 4 4  
Engels 3 2  
FLEX* 1 0  
Frans

4

4  
fysica 1 1  
geschiedenis 2 2  
godsdienst 2 2  
informatica 1 0  
lichamelijke opvoeding 2 2  
maatschappelijke en economische vorming 0 1  
Nederlands 4 4  
wiskunde 5 5  
TOTAAL 32 32  

Wat leer je in deze studierichting?


•    een sterke theoretische basis economie
•    opvolging van de (economische) actualiteit
•    kennismaking met kleine en grote bedrijven
•    communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
•    sterk wiskundig pakket met verdieping van de wiskundige vaardigheden
•    logisch nadenken en kritisch redeneren

Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je later uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo 

* FLEX: remediëring en differentiatie voor specifieke vakken

De lessentabel voor het 4e jaar gaat in op 01/09/2022