Humane wetenschappen - D

           
Lessentabel

HUMANE WETENSCHAPPEN 3e jaar 4e jaar
(2022-2023)
aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 0 1
biologie 1 1
chemie 1 1
Engels 3 2
filosofie 1 2
FLEX* 1 0
Frans 4 4
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
informatica 1 0
kunstbeschouwing 1 2
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
maatschappelijke en economische vorming 0 1
sociologie en psychologie 3 3
wiskunde 4 4
TOTAAL 32 33

Wat leer je in deze studierichting?


•    de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij
•    het uitvoeren van eenvoudig wetenschappelijk onderzoek
•    het functioneren van het individu in de samenleving 
•    de interpretatiekaders en verklaringsmodellen uit de filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie
•    de cultuurfenomenen van mens en samenleving
•    kennismaking met o.a. recht, media, kunst, …
•    communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans en Engels)

Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je later uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo 
 

 

* FLEX: remediëring en differentiatie voor specifieke vakken

De lessentabel voor het 4e jaar gaat in op 01/09/2022