Maatschappij en welzijn - D/A

           
Lessentabel

MAATSCHAPPIJ EN WELZIJN 3e jaar 4e jaar
(2022-2023)
aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 1 1
Engels 2 2
FLEX* 1 0
Frans 2 2
geschiedenis 1 1
godsdienst 2 2
informatica 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappij en welzijn    

- gezondheidsbevordering

- ontwikkeling en agogisch handelen

- fysiologie en anatomie

10 12
natuurwetenschappen 2 1
Nederlands 4 4
maatschappelijke en economische vorming 0 1
wiskunde 3 3
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

•    vanuit een wetenschappelijk, theoretische basis kijken naar mens en samenleving
•    het onderzoeken van sociaalwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke onderwerpen
•    aandacht hebben voor de ontwikkeling en het gedrag van mensen
•    het gericht zorg dragen voor zichzelf en eigen omgeving
•    toegepaste anatomie en fysiologie
•    het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden, ook  in vreemde talen
•    basiscompetenties ontwikkelen in zorg verlenen en begeleiden

Wat kan je verder studeren?
•    specifiek aanbod professionele bacheloropleidingen 
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo
 

*FLEX: remediëring en differentiatie voor specifieke vakken

De lessentabel voor het 4e jaar gaat in op 01/09/2022