Moderne talen - D

           
Lessentabel

MODERNE TALEN 3e jaar

4e jaar
(2022-2023)

aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 0 1
biologie 1 1
chemie 1 1
communicatiewetenschappen 1 2
Duits 1 2
Engels 4 3
FLEX* 1 0
Frans 5 4
fysica 1 1
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
informatica 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
maatschappelijke en economische vorming 0 1
Nederlands 5 4
Spaans 0 1
wiskunde 4 4
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

•    communiceren in vreemde talen (Frans, Engels, Duits en Spaans)
•    de abstracte analyse van een taal en de verdieping in andere culturen
•    omgaan met literaire en communicatiewetenschappelijke concepten
•    de impact van communicatie op cultuur en samenleving
•    omgaan met gemediatiseerde communicatie
•    uitgebreid pakket wetenschappen en wiskunde


Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer.be en selecteer je studierichting


Welke beroepen kan je later uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo

* FLEX: remediëring en differentiatie voor specifieke vakken

De lessentabel voor het 4e jaar gaat in op 01/09/2022