Natuurwetenschappen - D

           
Lessentabel

NATUURWETENSCHAPPEN SMB
aardrijkskunde 1
artistieke vorming 0/1
biologie 2
chemie 2
Duits 0/1
Engels 3/2
FLEX* 1/0
Frans 4
fysica 2
geschiedenis 2
godsdienst 2
informaticawetenschappen 2/0
lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 4
maatschappelijke en economische vorming 0/1
wetenschappelijk werk (CLIL**) 0/1
wiskunde 5
TOTAAL 32
Wat leer je in deze studierichting?

•    het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica
•    programmeren en simuleren binnen informaticawetenschappen
•    sterk uitgebreid pakket wiskunde
•    ontwikkelen van natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden
•    communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
•    analytisch en inzichtelijk denken

Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo 
 

* FLEX: remediëring en differentiatie voor specifieke vakken
De lessentabel voor het 4e jaar gaat in op 01/09/2022

** mogelijkheid tot vak volgen in het Engels