Natuurwetenschappen - D

           
Lessentabel

NATUURWETENSCHAPPEN 3e jaar 4e jaar
aardrijkskunde 1 1
artistieke vorming 1 0
biologie 2 2
chemie 2 2
Duits 0 1
Engels 2 2
Frans 4 4
fysica 2 2
geschiedenis 2 2
godsdienst 2 2
informaticawetenschappen 2 1
leerlab leren 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
projectuur 0 1
wetenschappelijk werk (CLIL*) 0 1
wiskunde 5 5
TOTAAL 32 32
Wat leer je in deze studierichting?

•    het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica
•    programmeren en simuleren binnen informaticawetenschappen
•    sterk uitgebreid pakket wiskunde
•    ontwikkelen van natuurwetenschappelijke inzichten en vaardigheden
•    communicatieve vaardigheden in vreemde talen (Frans, Engels en Duits)
•    analytisch en inzichtelijk denken

Wat kan je verder studeren?
•    zowel professionele als academische bachelor- en masteropleidingen
•    surf naar www.onderwijskiezer en selecteer je studierichting

Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo
 

* mogelijkheid tot vak volgen in het Engels