Organisatie en logistiek - A

           
Lessentabel

ORGANISATIE EN LOGISTIEK 3e jaar 4e jaar
artistieke vorming 0 1
Engels 3 3
Frans 3 3
godsdienst 2 2
informatica 1 0
leerlab samenleven 1 0
lichamelijke opvoeding 2 2
MAVO talen-cluster* 6 6
MAVO STEM-cluster 2 3

organisatie en logistiek

- administratie

- logistiek

- retail

12 12
TOTAAL 32 32

Wat leer je in deze studierichting?

•    functionele communicatie in Nederlands, Frans en Engels
•    bedrijfsgericht werken met praktijkdocumenten
•    de basistaken van een administratief medewerker
•    omgaan met een goederen- en documentenstroom (logistiek)
•    de finesse van onthaal en verkoop
•    toepassen van informaticapakketten en ict-vaardigheden
•    door het werkplekleren actief kennismaken met de werkvloer

Welke beroepen kan je uitoefenen?
•    surf naar www.vdab.be/beroepeninfo

 * maatschappelijke vorming en Nederlands

** maatschappelijke vorming, natuurwetenschappen en wiskunde